Privacyverklaring


Privacyverklaring en toestemming verwerking persoonsgegevens

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Dierosteopathie Jobine kan uw (persoons)gegevens verwerken wanneer u gebruik maakt van de diensten van de dierosteopathiepraktijk. Als u het contactformulier op de website gebruikt verstrekt u ook (persoons)gegevens die door de praktijk verwerkt worden. 

 

Gegevens die verwerkt kunnen worden door Dierosteopathie Jobine zijn:

·        NAW gegevens diereigenaar

·        Telefoonnummer

·        E-mail adres

·        Naam, chipnummer, geboortedatum van uw dier

·        Bezoekadres waar uw dier verblijft indien dit afwijkt van de adresgegevens diereigenaar

·        Verwijsgegevens

·        Gegevens dierenarts/specialist/verwijzer

·        Informatie uit de anamnese, onderzoek alsmede het behandeljournaal

·        Uitslagen van Röntgenfoto’s / scans / overig onderzoek bij andere hulpverleners

 

Doel

Dierosteopathie Jobine verwerkt uw gegevens met de volgende doeleinden:

·        ten behoeve van de behandeling van uw dier

·        om contact met u op te kunnen nemen als u daarom vraagt of indien u geïnformeerd dient te worden.

·        om na toestemming van de diereigenaar contact met derden op te kunnen nemen zoals collegas en dierenartsen

·        Informatie uit de anamnese, het onderzoek en de behandeling wordt gebruikt om het behandelverloop inzichtelijk te maken.

 

Duur

Dierosteopathie Jobine bewaart uw gegevens in een goed beveiligd account op OneDrive voor onbepaalde tijd.

 

Delen

Dierosteopathie Jobine verstrekt alleen gegevens aan derden indien u hier toestemming voor geeft.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft te allen tijde het recht om uw (persoons)gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via email of schriftelijk. Dierosteopathie Jobine zal zo spoedig mogelijk op uw verzoek reageren. NB Dierosteopathie Jobine is als onderneming wettelijk gehouden de gegevens 15 jaar te bewaren.

 

Toestemming intrekken

U heeft het recht om uw toestemming voor verwerking van gegevens in te trekken. Dit kunt u schriftelijk of via email aangeven.

 

Klachten

Heeft u een klacht over het verwerken van uw gegevens? U heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien Dierosteopathie Jobine de bovengenoemde punten aantoonbaar niet naleeft.

 

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan.

 


reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google LLC (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google's privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.